TSO

 

TSO (Tussen Schoolse Opvang)

Leerlingen van Het Visnet kunnen gebruik maken van de TSO. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Deze opvang is bedoeld voor de kinderen waarvan de ouders werken of waarvan de kinderen te ver van school wonen. Ook kan er gebruik van gemaakt worden wanneer, door omstandigheden zoals een ziekenhuisbezoek, thuis eten niet mogelijk is.

Ouders die gebruik willen maken van de TSO moeten vooraf een formulier invullen, het regelement onderteken en een werkgeversverklaring overleggen. In het regelement staan de afspraken die we voor het overblijven hebben gemaakt.

De coördinatie van de TSO wordt gedaan door een medewerker van School XL, de Tussen schoolse opvang van Un1ek.

Ouders van school verzorgen, samen met de coördinator, de opvang.

TSO dames

 

 

Team TSO