Pedagogisch Werkplan

De hele manier van werken voor de peuterspeelzaal is omschreven in het pedagogisch werkplan. U kunt het recente pedagogisch werkplan inzien bij de tab ‘downloads’.