Pedagogisch Werkplan

De hele manier van werken voor de peuterspeelzaal is omschreven in het pedagogisch werkplan. Via deze link kunt u de recente versie inzien.