Peuteropvang

In de peuteropvang van Het Visnet zijn alle peuters vanaf 2 jaar van harte welkom. Uw kind maakt kennis met taal en rekenen, zingen, voorlezen, kleuren, puzzelen, bewegen, binnen en buiten spelen en knutselen met materialen als verf, klei, potloden, water en zand en maken ook leerzame uitstapjes.  De pedagogisch medewerkers werken met thema’s en organiseren activiteiten in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Zo ontstaat een doorgaande lijn naar groep 1 op de basisschool. Rond de derde verjaardag van uw kind nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek op de basisschool.

Peuters bezoeken de peuteropvang op twee vaste dagdelen per week. Peuters met een VVE indicatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin komen vier keer per week. Lees meer informatie over de kosten en aanmelding.