Pestprotocol

Pesten is het gedrag dat min of meer bewust gericht is op één of meer kinderen en dat tot doel en tot gevolg heeft, dat degene die gepest wordt, zich gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen of buitengesloten voelt. Het is een vorm van psychische mishandeling van kinderen die niet meer in staat zijn zich daartegen te verdedigen. Pesten wordt door ons niet getolereerd. Kinderen moeten zich op school, op weg naar school en op weg naar huis veilig kunnen voelen. Het hanteren van schoolregels is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Mocht er zich pestgedrag voordoen dan spreken wij de kinderen daarop aan en stellen, indien noodzakelijk, de ouders op de hoogte.