Schooltijden en vakanties

Schooltijden groep 1 t/m 8

De schooltijden zijn alle dagen voor alle kinderen gelijk:
08:35 uur deuren open
08:45 uur start schooldag
14:15 uur einde schooldag

Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw kind om 8.45 uur in de groep is zodat de lessen rustig en op tijd kunnen beginnen en wij onze onderwijstijd optimaal kunnen benutten.

Het doel van de inloopmomenten is om de kinderen welkom te heten. Leerkrachten zijn dan niet beschikbaar voor een uitgebreid gesprek. Wanneer u een gesprek wilt dan kunt u hiervoor na schooltijd een afspraak maken met de leerkracht, deze staat u dan graag te woord!

Vrije dagen en vakanties

Data spreekavonden 2020-2021

Kennismakingsgesprek ouder- kind en leerkracht 7-11 september 2020 Alle kinderen onderwijs
Informatieavond: 17 september 2020 Alle groepen onderwijs en opvang
Oudergesprekken ontwikkeling kind op uitnodiging leerkracht 16-20 november 2020 Op uitnodiging leerkracht
1e rapportgesprekken 16 + 18 februari 2021 Alle groepen onderwijs
2e rapportgesprekken 29 juni + 1 juli 2021 Alle groepen onderwijs
Informatieavond over VO 26 november 2020 Groep 7
Adviesgesprekken 16 + 18 februari 2021 Groep 8
Visnetdag 14 juli 2021 Groepen 1 t/m 8

Vakantierooster, vrije dagen en afwijkende roosters

Herfstvakantie: 19 okt. 2020 t/m 23 okt. 2020
Kerstvakantie: 21 dec. 2020 t/m 1jan. 2021
Voorjaarsvakantie: 22 feb. 2021 t/m 26 feb. 2021
Goede vrijdag 2 apr. 2021      
Pasen: 4 apr. 2021 t/m 5 apr. 2021
Meivakantie: 26 apr. 2021 t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 13 mei 2021 t/m 14 mei 2021
Pinksteren: 24 mei 2021      
Zomervakantie: 19 juli 2021      

 

Vrije dag(delen)

16-10-2020 Studiedag onderwijs
04-01-2020 Studiedag IKC
23-04-2020

 

 

 

Studiedag 3 onderwijs

Gymrooster

Tijd Vrijdag
09.00 uur Groep 8
09.45 uur Groep 7
10.30 uur Groep 6
11.15 uur Groep 5
12.45 uur Groep 4
13.30 uur Groep 3