Schooltijden en vakanties

Schooltijden groep 1 t/m 8

De schooltijden zijn alle dagen voor alle kinderen gelijk:
08:35 uur deuren open
08:45 uur start schooldag
14:15 uur einde schooldag

Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw kind om 8.45 uur in de groep is zodat de lessen rustig en op tijd kunnen beginnen en wij onze onderwijstijd optimaal kunnen benutten.

Het doel van de inloopmomenten is om de kinderen welkom te heten. Leerkrachten zijn dan niet beschikbaar voor een uitgebreid gesprek. Wanneer u een gesprek wilt dan kunt u hiervoor na schooltijd een afspraak maken met de leerkracht, deze staat u dan graag te woord!

Vrije dagen en vakanties

Op de website van UN1EK vindt u de data van de schoolvakanties en sluitingsdagen. Daarnaast heeft CBS Het Visnet een aantal lesvrije dagen die in de jaarkalender zijn vermeld.

Het vakantierooster 2020-2021 is in te zien via deze link.