Schooltijden en vakanties

Schooltijden groep 1 t/m 8

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.45 uur – 12.15 uur 13.30 uur – 15.30 uur
woensdag 08.45 uur – 12.15 uur  middag vrij

De deuren openen vijf minuten voordat de lessen starten. In de ochtend is dit om 8.40 uur en in de middag om 13.25 uur. Wij vragen u ervoor te zorgen dat de kinderen om 8.45 uur en 13.30 uur in de klas aanwezig zijn zodat de lessen rustig en op tijd kunnen beginnen en wij onze onderwijstijd optimaal kunnen benutten!

Het doel van de inloopmomenten is om de kinderen welkom te heten. Leerkrachten zijn dan niet beschikbaar voor een uitgebreid gesprek. Wanneer u een gesprek wilt dan kunt u hiervoor na schooltijd een afspraak maken met de leerkracht, deze staat u dan graag te woord!

Vrije dagen en vakanties

Op de website van UN1EK vindt u de data van de schoolvakanties en sluitingsdagen. Daarnaast heeft CBS Het Visnet een aantal lesvrije dagen die in de jaarkalender zijn vermeld.