Inschrijven

Wanneer u op zoek bent naar een goede basisschool voor uw kind, bent u van harte welkom op Het Visnet! U kunt telefonisch een afspraak maken voor een informatiegesprek. Tijdens dit gesprek en een rondleiding door de school vertellen wij u graag over onze school en ons onderwijs. Uiteraard kunt u ook al uw vragen stellen.

Is Het Visnet dé school die u voor uw zoon of dochter zoekt en wilt u graag inschrijven? Dan hebben wij voor de inschrijving voor de basisschool de volgende zaken nodig:

– kopie identiteitsbewijs ouders en kind
– burgerservicenummer (sofi-nummer) kind
– gegevens m.b.t. de hoogst genoten opleiding van beide ouders

Bij de inschrijving vragen we u ook naar eventuele medische bijzonderheden bij uw kind. Het is van groot belang dat wij op school op de hoogte zijn van bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën of andere zaken die betrekking hebben op de gezondheid van uw kind.

Nieuwe leerlingen

Vanaf het moment dat uw kind is ingeschreven krijgt u alle schoolinformatie (nieuwsbrieven) thuis. Ongeveer vier weken voordat uw kind vier jaar wordt, komt de leerkracht van de groep bij u thuis om kennis te maken en u het een en ander te vertellen over de gang van zaken op school. Tevens krijgt u dan een boekje met allerlei tips en gegevens die belangrijk zijn wanneer uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat. Tijdens het huisbezoek worden er ook afspraken gemaakt voor de keren die uw kind mag komen “proefdraaien” (maximaal vijf dagdelen).

Als een leerling van een andere school naar ons toe komt, wordt door de directie – met uw toestemming – contact opgenomen met de vorige school. Met het onderwijskundig rapport van de vorige school kunnen wij zo goed mogelijk inspelen op de mogelijkheden van het kind.