Brede zorg

Het Visnet biedt brede zorg; dit houdt in dat wij, waar nodig zorg en ondersteuning bieden aan kinderen én ouders.

Gezinsspecialist

Er is een gezinsspecialist verbonden aan de locatie. Haar naam is Janine Zuidema. Zij houdt zich bezig met onder andere het gedrag en de opvoeding van kinderen thuis en op de locatie. Doel is om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind. Haar werk vergroot de kans om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren en aan te pakken. Indien nodig legt zij contacten met Sociale Wijkteam waarbinnen een groot aantal organisaties samenwerkt.

Samen met u en de medewerkers wordt er gezocht naar mogelijkheden, die een positieve invloed hebben op het functioneren van uw kind. Mocht er specialistische of langdurige hulp nodig zijn, dan wordt de weg gewezen naar andere hulpverleners. Het hoeft niet om een groot probleem te gaan. U wilt graag eens met iemand praten, of u wenst eenmalig advies of informatie. Voorbeelden:

  • uw kind maakt een trieste indruk
  • uw kind luistert niet en u hebt al van alles geprobeerd
  • uw kind heeft vaak ruzie
  • het lijkt wel of uw kind steeds drukker of steeds stiller wordt
  • u bevindt zich in een moeilijke situatie (echtscheiding / ziekte / schulden / overlijden / verhuizing / verslaving / criminaliteit etc.)
  • u hebt vragen en u weet niet bij wie u moet zijn – u voelt uzelf overbelast
  • u hebt moeite met de Nederlandse cultuur en/of gewoonten

Als u een gesprek wilt met de gezinsspecialist, kunt u direct een afspraak maken met Janine Zuidema of via de intern begeleider, Ronika Horlings. Zonder toestemming van de ouders wordt er geen informatie aan het kindcentrum of aan derden gegeven. Janine Zuidema is als gezinsspecialist lid van het ondersteuningsteam.

Fysiotherapie

Eén keer in de week is er een fysiotherapeute aanwezig op de locatie die kinderen behandelt. Therapeute Chantal Jung, is verbonden aan kinderfysiotherapie praktijk C. Jung waarmee de locatie samenwerkt. Informatie over fysiotherapie kunt u op locatie krijgen.

Logopedie

Iedere dinsdag is er een logopedist aanwezig op locatie, die kinderen behandelt. De logopediste, Erica Dellebeke heeft haar eigen logopediepraktijk Welbespraakt waarmee de locatie samenwerkt. Informatie over logopedie is kunt u op locatie krijgen.

Nederlandse les voor ouders

Iedere maandagochtend is er op locatie Nederlandse les voor ouders die de taal niet of niet goed beheersen. Deelname aan deze les is gratis, u bent van harte welkom!

Medicijnverklaring

Soms moeten kinderen gedurende de dag medicijnen gebruiken. Het toedienen van medicijnen door medewerkers is gekoppeld aan strikte regels. Ouders moeten een speciaal formulier invullen wanneer er medicijnen moeten worden toegediend. Voor opvang en onderwijs zijn verschillende formulieren. U kunt deze verkrijgen bij de conciërge. Tevens kunt u het formulier afdrukken via de pagina ‘downloads’.

Schoolarts

Het CJG ziet regelmatig alle kinderen. Tijdens de basisschoolperiode gaat dat als volgt:

Groep 2: u ontvangt een uitnodiging om met uw kind te komen bij de doktersassistent en de jeugdarts (meten, wegen, aandacht voor de motoriek, ogen en oren, aandacht voor de thuissituatie en opvoeding).

9-jarige kinderen: twee vaccinaties krijgt uw kind: DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rode hond).

12-jarige meisjes: meisjes krijgen de HPV-prik tegen baarmoederhalskanker.

Alle ouders van de leerlingen van groep 7 ontvangen een uitnodiging om bij de schoolverpleegkundige te komen.

Het CJG bevindt zich bij station Vlaardingen-Oost op het Burgemeester Van Lierplein 5. Telefoon 010-4608190.

“Krijg nou wat”

De gemeente Vlaardingen vindt het belangrijk dat iedereen actief mee kan doen in de maatschappij. Maar als u een laag inkomen heeft, is daar niet altijd geld voor. Daarom biedt de gemeente Vlaardingen regelingen aan die een financieel steuntje in de rug geven. Meer informatie kunt u vinden op de website op www.stroomopwaarts.nl

Contactgegevens Stroomopwaarts MVS: Postadres: Postbus 205 3140AE Maassluis

Bezoekadres: Stadskantoor Vlaardingen Westnieuwland 6, Vlaardingen Telefoon: (010) 246 5555