Brede zorg

Het Visnet biedt brede zorg; dit houdt in dat wij, waar nodig zorg en ondersteuning bieden aan kinderen én ouders.

Gezinsspecialist

Er is een gezinsspecialist verbonden aan de locatie. Haar naam is Marjolijn Howard. Zij houdt zich bezig met onder andere het gedrag en de opvoeding van kinderen thuis en op de locatie. Doel is om op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind. Haar werk vergroot de kans om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren en aan te pakken. Indien nodig legt zij contacten met Sociale Wijkteam waarbinnen een groot aantal organisaties samenwerkt.

Samen met u en de medewerkers wordt er gezocht naar mogelijkheden, die een positieve invloed hebben op het functioneren van uw kind. Mocht er specialistische of langdurige hulp nodig zijn, dan wordt de weg gewezen naar andere hulpverleners. Het hoeft niet om een groot probleem te gaan. U wilt graag eens met iemand praten, of u wenst eenmalig advies of informatie. Voorbeelden:

  • uw kind maakt een trieste indruk
  • uw kind luistert niet en u hebt al van alles geprobeerd
  • uw kind heeft vaak ruzie
  • het lijkt wel of uw kind steeds drukker of steeds stiller wordt
  • u bevindt zich in een moeilijke situatie (echtscheiding / ziekte / schulden / overlijden / verhuizing / verslaving / criminaliteit etc.)
  • u hebt vragen en u weet niet bij wie u moet zijn – u voelt uzelf overbelast
  • u hebt moeite met de Nederlandse cultuur en/of gewoonten

Als u een gesprek wilt met de gezinsspecialist, kunt u direct een afspraak maken met Marjolijn Howard of via de intern begeleider. Zonder toestemming van de ouders wordt er geen informatie aan het kindcentrum of aan derden gegeven. Marjolijn Howard is als gezinsspecialist lid van het ondersteuningsteam.

Kindercoach

We hebben 2 dagen in de week onze eigen kindercoach in dienst. Zij biedt naast individuele coachingstrajecten een schoolbreed programma mindfullness aan.

Fysiotherapie

Eén keer in de week is er een fysiotherapeute aanwezig op de locatie die kinderen behandelt. Therapeute Chantal Jung, is verbonden aan kinderfysiotherapie praktijk C. Jung waarmee de locatie samenwerkt. Informatie over fysiotherapie kunt u op locatie krijgen.

Logopedie

Iedere dinsdag is er een logopedist aanwezig op locatie, die kinderen behandelt. De logopediste, Erica Dellebeke heeft haar eigen logopediepraktijk Welbespraakt waarmee de locatie samenwerkt. Informatie over logopedie is kunt u op locatie krijgen.

Nederlandse les voor ouders

Iedere maandagochtend is er op locatie Nederlandse les voor ouders die de taal niet of niet goed beheersen. Deelname aan deze les is gratis, u bent van harte welkom!