April- 2017

 

Deze email bevat afbeeldingen, als u ze niet ziet, bekijk het online.

 

 april

 

Beste ouders,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand april.

April, een maand met gezelligheid en extra leuke momenten op school. De Paasviering, de Koningsspelen en natuurlijk niet te vergeten de meivakantie die begint op vrijdagmiddag 21 april. Genoeg om naar uit te kijken!

En….. dit keer een extra leuke mededeling voor alle kinderen! Wat? Dat leest u verderop in deze nieuwsbrief

Vriendelijke groet,

Manon Marchelinus

Directeur het Visnet

MEDEDELINGEN

Hieronder volgen een aantal personele mededelingen:

Het re- integratie proces van Juf Anja ( groep 3) en juf Peterina ( groep 5) verloopt beiden voorspoedig en volgens plan. Na de meivakantie zullen beide leerkrachten weer volledig hersteld zijn en op donderdag en vrijdag lesgeven. Juf Anja in groep 3 en juf Peterina in groep 5. 

Dit betekent dat vrijdag 21 april de laatste werkdag van juf Solange in groep 3 is, zij vervangt immers juf Anja.

Juf Han zal na de meivakantie  werkzaam zijn in groep 5 op maandag, dinsdag en woensdag. Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik maken om Juf Solange en juf Han hartelijk te bedanken voor hun inzet!

NIEUWS

In de kalender staat op 6 juni een studiedag gepland. Vanwege de inzet van  een externe organisatie die dit organiseert en begeleidt is deze verplaatst naar donderdag 8 juni. Dit betekent dat de kinderen op 8 juni een lesvrije dag hebben. Op 6 juni worden de kinderen op school verwacht. Noteert u deze wijziging in uw agenda ?

PAASVIERING

Donderdag 13 april  vieren we weer het Paasfeest met elkaar.

Voor het feest volgen we de verhalen van de methode Trefwoord met het thema "OPSTAAN" ( je inzetten voor de medemens, de zwaksten in het bijzonder).

We beginnen de dag om 8.45 uur op school met een heerlijk Paasontbijt.

Daarna volgt de viering met alle kinderen van de school in de bovenhal. We zingen de geleerde liedjes en luisteren naar de kinderen.

Na deze viering hebben de groepen verschillende paasactiviteiten.

We hopen met elkaar te kunnen genieten van een fijne "zonnige" ochtend.

Hierbij wil ik  Hoogvliet supermarkt in het zonnetje zetten en noemen omdat zij de school ook dit maal ondersteunen bij het Paasontbijt.

Namens alle kinderen van het Visnet heel erg bedankt!

KONINGSSPELEN

Op vrijdag 21 april vinden de Koningsspelen plaats.

Álle kinderen zijn deze dag aanwezig. Groep 1 is deze week op vrijdag op school, zij hebben op donderdag hun vrije dag. De dag eindigt om 12:15 uur, in de middag zijn alle kinderen vrij. 

Dit jaar maken wij op school géén gebruik van het koningsontbijt.

Alle kinderen komen op de gewone tijd naar school.  Voor groep 5 t/m 8  gebruiken we de sportvelden van DVO.

De groepen 1 t/m 4 zullen de Koningsspelen vieren in en rond de school.

Voor deze feestelijke dag zijn wij op zoek naar hulpouders.

Wilt u helpen?

Dan kunt u zich aanmelden bij juf Michelle van groep 6, via m.planken@cbshetvisnet.nl

Binnenkort ontvangt u meer informatie over deze sportieve ochtend!

SCHOOLREIS

U heeft het al op de schoolkalender zien staan….

Groep 1 t/m 7 gaat dit jaar op 19 mei op schoolreis!

Voor de kinderen één van de hoogtepunten van het schooljaar en vaak een dag die later als mooie herinnering bij je blijft.

We zijn gekomen tot 2 leuke bestemmingen; groep 1t/m 3 gaat met elkaar naar een bestemming toe. Groep 4 t/m 7 naar een andere.

Welke bestemmingen het geworden zijn maken we op donderdag 20 april aan alle kinderen tegelijk bekend in de klas.

Even spannend nog ( ook voor u !) maar het belooft een fantastische dag te worden!

Op 20 april ontvangt u ook  een brief met daarin alle praktische informatie over de schoolreis.

 

VOORUITBLIK

                                       

5 april

-

Jeugdverpleegkundige

6 april

Groep 6

High Tea - ouderkamer

10 april

ouderkamer

Ouderbijeenkomst Aanzet

11 april

8

Gastles over 2e wereldoorlog

13 april

Alle groepen

Paasviering en – ontbijt ( om 12:15 uur vrij)

13 april

ouderkamer

Koffieochtend

14 april

Alle groepen

Goede vrijdag – vrije dag

17 april

Alle groepen

2e Paasdag  - vrije dag

18,19,20 april

Groep 8

Cito eindtoets

20 april

Groep 3

Museumbezoek

20 april

Groep 2

High tea

21 april

Alle groepen

Koningsspelen ( om 12:15 uur vrij)

24 april t/m 5 mei

Alle groepen

Meivakantie

    

 

 

Powered by AcyMailing