maart 2017

 

Deze email bevat afbeeldingen, als u ze niet ziet, bekijk het online.

 

 

maart 2017 

 Beste ouders,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand maart.

De voorjaarsvakantie komt eraan en we wensen iedereen fijne dagen om lekker uit te rusten en hopelijk te genieten van een vroeg voorjaarszonnetje.

De vakantie duurt van zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart.

Namens het team van het Visnet een fijne vakantie!

Vriendelijke groet,

Manon Marchelinus

Directeur het Visnet

Nieuws

UN1EK behoudt HKZ ISO certificaat

UN1EK Kinderopvang mag het HKZ-ISO certificaat ook in 2017 behouden. Door middel van een externe audit door keurmerkinstituut TÜV Nederland werd deze week onderzocht of onze locaties voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang, de peuterspeelzalen en gastouderbureau Groot in Klein (onderdeel van UN1EK)nog voldoen aan de eisen die de HKZ-certifificering stelt;de hoogste kwaliteitseisen die in de sector kinderopvang gelden. UN1EK werkt met een digitaal kwaliteitssysteem, waarin werkinstructies, beleidsstukken, protocollen en procedures zijn vastgelegd. Het kwaliteitshandboek kan op de werkvloer geraadpleegd worden door alle medewerkers. Zo waarborgen we dat in alle locaties dezelfde procedures worden gevolgd, dat we voldoen aan strenge kwaliteitsnormenen wet-en regelgecving én dat de pedagogische kwaliteit op orde is.

"De GGD en de brandweer controleren jaarlijks of onze locaties voldoen aan wettelijke eisen en regelgeving. Daarnaast voeren we jaarlijks de RIE 'arbo' en 'veiligheid en gezondheid' in alle locaties uit. UN1Ek kiest ervoor om ook HKZ-ISO gecertificeerd te blijven. De jaarlijkse interne en externe audits en ons verbetersysteem houden ons scherp op het gebied van kwaliteitsmanagment. We willen op alle vlakken de beste opvang voor kinderen bieden. Het HKZ-ISO certificaat is een extra garantie voor ouders dat de kwaliteit van onze opvang op orde is.

 

UN1EK rent de kidsrun

UN1Ek wil op zaterdag 8 april met 50 UN1EK kids meedoen met de Marathon Rotterdam NN Kidsrun. De NN Kidsrun is 1 kilometer (vergis je niet: 1000 meter! ) lang en vindt plaats op de Coolsingel  in Rotterdam. Kinderen vanaf 7 jaar oud die gebruik maken van buitenschoolse opvang bij UN1EK én kinderen van medewerkers van UN1EKkunnen zich tot 1 maart  aanmelden voor 'UN1EK rent de NN Kidsrun'. 

Rennen voor een goed doel

Samen met alle kinderen die meedoen aan de Kidsrun zamelen we geld in voor de Daniel den Hoed Stichting. Kijk op de UN1EK Kidsrun actiepagina, zamel sponsorgeld in en maak het over aan Daniel den Hoed Stichting via deze pagina. 

Meld je aan!

Ren mee en vul het online NN Kidsrun-inschrijfformulier snel in. Je ontvangt na 6 maart per e-mail een bevestigingvan je deelname. LET OP: er is in het 'UN1EK rent de NN Kidsrun' team plek voor maximaal 50 kinderen dus meld je snel aan! Als zich meer dan 50 kinderen aanmelden, verloten we de startnummers in de week van 6 maart.

Op woensdag 29 maart organiseren we een gezamelijke training met alle UN1EK kids die meedoen aan dé Marathon Rotterdam Kidsrun. De locatie en het tijdstip van deze training maken we na aanmelding aan jou bekend. Op naar de Coolsingel!

UN1EK rent de marathon:

Achttien sportieve medewerkers van UN1EK doen op zondag 9 april mee aan de estafettemarathon in Rotterdam. Zij zijn in training om eem kwart of halve marathon te rennen en als teams in een mooie tijd te finishen op de Coolsingel.

Te laat komen.

Al vaker is in de nieuwsbrief aandacht gevraagd er zorg voor te dragen dat kinderen op tijd op school zijn, zodat de lesdag op tijd en rustig kan starten. Ondanks deze oproepen moeten wij helaas constateren dat er dagelijks nog steeds ca. 20 tot 25 kinderen te laat op school komen.

Regelmatig te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim. Alle verzuim, inclusief te laat komen wordt op school geregistreerd. In overleg met de leerplichtambtenaar is besloten dat de school hier strenger op gaat toezien en ook naar gaat handelen.

Wanneer een kind 12 te laat op school gekomen is dan zullen wij hiervan melding doen bij de leerplicht. Deze zal dit dan verder oppakken en contact zoeken met de ouders om dit verzuim te bespreken.

Wij hopen dat het niet zover hoeft te komen !

Projectweek

Dit jaar is het thema techniek en recreatie! In de groepen gaan wij voornamelijk in de middagen aan de slag met techniek, hierbij maken wij gebruik van de techniektorens die in de hallen staan. Ook houden wij de grote rekendag binnen dit thema. Wij openen dit thema met alle kinderen op maandag 13 maart en donderdag 23 maart sluiten wij samen met u het project af. Natuurlijk ontvangt u hierover nog een brief met de nodige informatie. We gaan er weer 2 leuke en leerzame weken van maken!

Leesplezier!

Zoals u misschien ook al wel weet, plezier in lezen begint al heel jong. Voorlezen prikkelt de fantasie en is goed voor de taalontwikkeling. Kinderen die zelf op jonge leeftijd ervaren hoe leuk lezen is, gaan zelf meer lezen. En wie vaak voor zijn plezier leest, wordt een goede lezer!

Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Daarom hier een aantal gouden tips:

* Voor jong en oud!

Uw baby geniet al van het voorlezen. Ze vinden het heerlijk om de stem van de ouder te horen. Het stimuleert hun eigen taal- en spraakontwikkeling. Ze leren klanken, vergroten hun woordenschat en leren zich te concentreren.

* Voorleesritueel

Maak elke dag even tijd om voor te lezen, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Een vast moment maakt lezen tot een ritueel en iets vertrouwds. Bovendien is het een rustige afsluiting van de dag, waardoor uw kind beter in slaap kan komen.

* Kies een boek dat past bij de interesse van uw kind.

U kunt uw kind vragen waar het graag meer over wil weten of u kiest samen een boek dat past bij een thema thuis: een nieuw broertje, samen leren spelen of feest vieren.

* Samen voorspellen

Kijk samen naar de kaft van het boek en lees de titel voor. Vraag aan uw kind waar het denkt dat het boek over zal gaan. Stop eens op een spannend moment en vraag dan hoe dat uw kind denkt dat het verhaal verder gaat. Door na te denken over het verhaal, leert uw kind oplossingen te bedenken en weet u of uw kind het verhaal begrijpt. Dit sluit mooi aan bij begrijpend lezen.

* Moeilijke woorden?

 Moeilijke woorden worden soms vanzelf duidelijk als u verder leest. Soms is het beter om zelf uit te leggen wat een woord betekent of om een plaatje te laten zien. Door uw uitleg onthoudt het kind de betekenis beter en heeft het weer een nieuw woord geleerd! Dit draagt bij aan het vergroten van de woordenschat van uw kind.

Veel plezier met (voor)lezen deze vakantie!

 

 

 

                                          Activiteiten van deze maand

                                            
Datum Groep Activiteit
ma - 6 maart 5 Zwemmen
di - 7 maart 7 Thema : Kaas maken
di - 7 maart Muziekles

wo - 8 maart

- Jeugdverpleegkundige
do - 9 maart Ouderkamer

Koffie ochtend.Inloopochtend Ouderbijeenkomst: versieringen maken voor de school

ma - 13 maart Hele school Start projekt week
di - 14 maart  6 Muziekles
wo - 15 maart - Tweede kamer verkiezingen ( speellokaal)
do - 16 maart Ouderkamer Inloop en versieringen maken voor de school
vr - 17 maart Ouderkamer Koffie ochtend directie
ma - 20 maart 5 Zwemmen
di - 21 maart 6 Muziekles
di - 21 maart 8 Verkeer: training dode hoek ( fiets mee)
do -23 maart Hele school Afsluiting Projekt week
 do - 23 maart  Ouderkamer  High tea groep 7
     
     

 Nieuws uit de ouderkamer

Dit schooljaar zal Kirsten een aantal inloopbijeenkomsten organiseren waarbij zij samen met ouders versieringen zal maken om de school gezellig in de sfeer van het seizoen of een feest te brengen. Denkt u hierbij aan Lente, Pasen en Zomer. U kunt deze ochtend gezellig binnen komen lopen hiervoor in de ouderkamer. Dit natuurlijk altijd onder het genot van een kopje koffie of thee! Hopelijk zien wij u dan ook!

Groeten,

Kirsten Ebeli, Ouderkamer consulente.

 

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 31 maart.

 

 

Powered by AcyMailing