Februari-2017

 

Deze email bevat afbeeldingen, als u ze niet ziet, bekijk het online.

 

 

Februari 2017 

 Beste ouders,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari.

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet mede namens het team van Het Visnet.

Manon Marchelinus

Directeur

Nieuws/Mededelingen

-Vorige week is juf Peterina geopereerd.De operatie is prima verlopen en juf Peterina is inmiddels thuis om daar verder te herstellen. Wij wensen haar veel beterschap toe! Tijdens haar afwezigheid wordt zij vervangen door juf Han.

-Juf Anja uit groep 3 is al een langere periode afwezig. Vorige week is zij gestart met re-integreren in groep 3.

- De brandtrap mag alleen worden gebruikt bij calamiteiten. Hierbij het verzoek om deze niet meer te gebruiken.

Op tijd komen.

Zoals u weet gaan de deuren van onze school open om 8.40 uur en in de middag om 13.25 uur. Alle kinderen hebben tot 8.45 uur en 13.30 uur de tijd om naar hun lokaal te gaan.Als de zoemer gaat begint de les voor uw zoon en/of dochter. Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen op tijd op school zijn, zodat de lesdag op tijd en rustig kan beginnen. Wij moeten helaas constateren dat er dagelijks veel kinderen te laat in de klas zijn.

Wij willen iedereen vriendelijk doch dringend verzoeken om op tijd naar school te vertrekken. Het is voor de groep en de leerkracht erg hinderlijk als er steeds kinderen binnen komen.

 Cito op het Rapport

Dit schooljaar worden voor het eerst de CITO resultaten aan het rapport van groep 3 t/m 8 toegevoegd.

U krijgt van 5 verschillende toetsen te zien hoe uw kind gescoord heeft.

Deze toetsen zijn: 

  1.AVI- toets.

Bij deze toets moet uw kind een verhaaltje lezen, hierbij zijn de tijd en het aantal fouten belangrijk. Dit bepaald het niveau. Wanneer uw kind AVI E7 ( het niveau van eind groep 7 ) heeft behaald,is de toets afgerond en wordt deze niet langer afgenomen.

  2. DMT-toets.

Dit is een toets waarin in 1 minuut zoveel mogelijk woordjes moeten worden gelezen. In groep 3 en 4 worden 3 kaarten afgenomen, vanaf groep 5 wordt alleen kaart 3 afgenomen. In incidentele gevallen worden ook kaart 1 en 2 nog afgenomen.

  3. Spelling.

  4. Begrijpend lezen

  5. Rekenen.

 De toetsen worden 2 x per jaar afgenomen:

- in januari/februari (periode ll)

-in juni (periode lll).

De scores die de kinderen behalen is het aantal goed gemaakte opgaven. Het aantal opgaven is per toets anders. Aan de vaardigheidsscore (vaard.)kun je zien of een leerling groei laat zien. Bij het niveauwordt gebruik gemaakt van de verdeling A (25%), B (25%), C (25%),D (15%) en E (10%). Kinderen met een heel hoge score zitten op A niveau. Kinderen die laag scoren op E niveau. Niet alle kinderen presteren op hetzelfde niveau. GROEI laten zien is heel belangrijk.Nw.is een aanvulling vanuit ons leerlingvolgsysteem. E van 0,0 - 0,9, D van 1,0 - 1,9, C van 2,0 - 2,9, B van 3,0 - 3,9 en A van 4,0 - 5,0. Os de nw. 2,9 dan zit het kind dicht tegen de B aan.

Informatiebijeenkomst.

op 16 februari is er vanaf 9.00 uur een bijeenkomst in de ouderkamer over dit onderwerp. Onze intern begeleider, Marjan de Rijke geeft dan verdere uitleg over de CITO resultaten en is er gelegenheid tot het stellen van vragen over dit onderwerp.

Nieuws uit de ouderkamer.

Afgelopen donderdag was groep 5 aan de beurt om de hapjes voor de high tea te maken. De kinderen vonden het weer erg leuk om te doen en we waren blij met zoveel hulp. Moeders, vader en zelfs een oma...!

's Middags mochten de genodigden heerlijk genieten van al het lekkers.

Hartelijk bedankt voor de hulp!

Groeten,

Kirsten Ebeli, Ouderkamer consulente.

 

                                      Agenda Februari 2017.

                                            
Datum Groep Activiteit
 2 februari  ouderkamer informatiebijeenkomst Veilig thuis 
9 februari  ouderkamer Koffieochtend( 9.00 uur)
16 februari ouderkamer Info bijeenkomst CITO op rapport

27 februari t/m 

3 maart

Hele school Voorjaarsvakantie

 Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 februari.

 

 

Powered by AcyMailing