augustus-2016

Deze email bevat afbeeldingen, als u ze niet ziet, bekijk het online.

 

 

 augustus 2016

 

Algemeen nieuws uit de school

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. Hopelijk heeft u genoten van een fijne vakantie.Wij hebben er in ieder geval weer zin in!

Directie

 Zoals u al weet is er nog geen nieuwe directeur benoemd. Voorlopig zal er een interim directeur aanwezig zijn op maandag en donderdag, Wiesje Verhoeven. Op dinsdag, donderdag en vrijdag zal Marjan de Rijke een aantal directietaken op zich nemen.Op woensdag is Juf Lotte, alleen in zeer dringende gevallen aanspreekpunt.

Ouderavond.

Op dinsdag 6 september vinden er kennismakingsgesprekken plaats tussen ouders en leerkrachten. Samen met de leerkracht kunt u belangrijke zaken rondom uw kind met de leerkracht bespreken.We hopen u die middag/avond allemaal te ontmoeten. U krijgt hier nog een aparte uitnodiging voor.

Huisbezoek.

Nieuw dit schooljaar.De leerkrachten van groep 2 t/m 6komen op huisbezoek om op informele  manier met elkaar te praten over uw kind(eren).Wij hebben afgesproken dat ieder kind één keer in de twee jaar aan de beurt komt. Het kan dus zijn dat uw kind dit jaar nog niet aan de beurt is, maar dat gebeurt dit in het schooljaar 2017-2018. Voor de kinderen van groep 1 en 8 worden geen huisbezoeken gedaan. Voor de kinderen die nieuw komen in groep 1 komt Juf Annet op intake gesprek.De ouders met kinderen in groep 8 krijgen een apart gesprek i.v.m. het advies voor een vervolgschool.

Voor groep 7 geldt dat zij dit jaar ook nog geen huisbezoek krijgen, zij gaan vanaf volgend jaar mee in de cyclus. Dit omdat er anders maar de helft van de groep een huisbezoek krijgtgezien er in groep 8 geen huisbezoeken worden gedaan.

Zieke collega's.

Het herstel van Juf Lucy gaat langzamer dan verwacht.Ze zal , indien mogelijk, regelmatig voor de klas staan, maar daarnaast is er ook nog een andere leerkracht aanwezig.Er wordt nog naar vaste vervanging gezocht. De eerste weken zijn op maandag en dinsdag Juf Patricia en op woensdag Juf Ria extra in de groep.

Juf Han is voor de vakantie geopereerd en mag ook nog niet komen werken. Zij wordt voorlopig vervangen door Juf Marischa op maandag en dinsdag, en door Juf Anja op woensdag.

Tablets.

Vorig jaar zijn groep 6 en 7 gaan werken met tablets.Dit is een groot succes. Daarom gaan met ingang van dit schooljaar de kinderen van groep 4 t/m 8 hiermee werken.

 Ouderkalender en Schoolgids.

U kreeg van ons altijd een ouderkalender met daarin alle belangrijke data. In de loop van het jaar waren de meeste ouders deze kwijt.Daarom hebben we besloten om de kalender op de website te plaatsen. Zo kunt u er altijd bij. de schoolgids wordt ook op de website geplaatst. www.cbshetvisnet.net

Schooltijden en regels.

 De schooltijden zijn van 8.45-12.15 en van 13.30-15.30 uur. De deur gaat altijd 5 minuten eerder open.Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd is, zodat de meester en juffen op tijd kunnen beginnen? het is erg storend wanneer er kinderen te laat zijn.

Wilt u de leerkracht van uw kind spreken, dan kunt u na schooltijd even bij hem/haar langs gaan.

De peuterspeelzaal begint om 8.30 en om 13.15 uur. Het hek is dan wel open, maar vde kinderen van groep 1 t/m 8 moeten buiten het hek wachten tot Juf Wiesje, Juf Marjan of Juf Irma aangeeft dat ze naar binnen mogen.

Borden en schalen.

Voor de vakantie hebben veel ouders iets lekkers gemaakt voor het afscheid van meester Roorda. we hebben heerlijk gegeten van het mooie buffet. Op school staan nog borden en schalen. komt u ze even ophalen bij Juf Irma?

Jeugdverpleegkundige.

Iedere woensdag van de maand is de Jeugdverpleegkundige Anneke Driessen op school. Zij zit in het kamertje ( van Juf Marjan) beneden naast de trap.Heeft u vragen, dan kunt u altijd even bij haar binnenlopen.

Activiteiten augustus en begin september.

 

Datum Groep Activiteit
di. 6 sept. 1 t/m 8 Kennismakingsavond leerkrachten- ouders
wo. 7 sept Algemeen Jeugdverpleegkundige
ma 12 sept 1 t/m 8 studiedag voor de leerkrachten.Alle kinderen zijn vrij.

 

 

Powered by AcyMailing