Voor- en naschoolse opvang

Kinderen van CBS Het Visnet zijn voor en na schooltijd en in de schoolvakanties welkom bij de buitenschoolse opvang. U meldt uw kind online aanmelden via het ouderportaal van Kindplanner, het plaatsingssysteem van UN1EK. Op de website van UN1EK vindt u informatie over de kosten en opvangpakketten. Het Visnet biedt geen tussenschoolse opvang. Dit is niet nodig omdat alle kinderen op school blijven eten in het 5 gelijke dagenmodel tot 14.15 uur.

De buitenschoolse opvang bij Het Visnet voldoet aan de wettelijke kwaliteit- en veiligheidseisen en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent dat u Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen via de Belastingdienst.