Voor- en naschoolse opvang

Het Visnet gaat vanaf het schooljaar 2018-2019 als pilot voorschoolse opvang op de eigen locatie aanbieden. De kinderen spelen voor schooltijd in de groepsruimte op de begane grond. U meldt uw kind online aan voor de voorschoolse opvang via Kindplanner, het plaatsingssysteem van UN1EK.

Kinderen die gebruik willen maken van naschoolse opvang worden opgevangen bij BSO De Bavinck, Da Costastraat 26 te Vlaardingen. De kinderen worden na schooltijd met de UN1EK kidsbus van Het Visnet naar De Bavinck gebracht. U kunt uw kind online inschrijven voor buitenschoolse opvang. Op de website van UN1EK vindt u informatie over de kosten en opvangpakketten.

De voorschoolse opvang bij Het Visnet en de naschoolse opvang bij De Bavinck voldoen aan de kwaliteit- en veiligheidseisen en zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit betekent dat u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen via de Belastingdienst.