Brede school

 

 Het Visnet is een brede school. Onze brede schoolactiviteiten spitsen zich met name toe op de

zorg aan kinderen en ondersteuning van de ouders.

  Jeugdverpleegkundige.
 
 Ten minste twee keer krijgt u te maken met de
 verpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 Dit gebeurt in groep 2en in groep 7.
 Tussendoor is zij ook regelmatig op school aanwezig en
 heeft één keer per maand spreekuur op school.
          Anneke Driessen.
 
     Anneke

 

Gezinsspecialist.
 
 Vanuit Minters, een organisatie van Dienstverleners en Welzijn,
 is een gezinsspecialist aan onze school verbonden.
 Elke donderdag is zij op school en start 
 's morgens met een open spreekuur.
 U kunt met allerlei vragen bij haar terecht. 
           Janine Zuidema
    
     PB300001
 Logopedie
 Het Visnet heeft met zorgverzekeraar DSW een
afspraak gemaakt waardoor het mogelijk is 
 om kinderen logopedie op school aan te bieden.
 Elke dinsdag is de logopediste bij ons op school.
 Zij kan hulp bieden op het gebied van spraak 
 en taalverwerving.
 

 Erica Poel

Erica

 

 

 

 

Fysiotherapie. 
 Het Visnet heeft met zorgverzekeraar DSW een
 afspraak gemaakt waardoor het mogelijk is 
 om kinderen fysiotherapie op school aan te bieden.
 De fysiotherapeute is elke dinsdag bij ons op school.
 Zij ondersteunt en helpt bij alle motorische problemen.
 Chantal Jung
 

Chantal

 

Ouderkamer.

Op Het Visnet hebben we een ouderkamer, een ontmoetingsplaats waar koffieochtenden
worden gehouden en oudercursussen worden gegeven. Dit staat onder leiding van een ouderkamerconsulente van de Stichting "Aanzet." De ouderkamer bevindt zich op de begane grond van het Visnet. ( naast groep 1)
 
 
Kirsten Ebeli.
 
Op donderdagmorgen is Kirsten in de ouderkamer.
Zij organiseert daar knutselochtenden/ koffieochtenden,
maar ook informatieve bijeenkomsten.
Elke week is er wel iets leuks te doen.
De info krijgt u via de nieuwsbrief.
Loopt u gerust even binnen.
Maandagmorgen: 
 Nederlandse les voor "anderstalige "ouders.
 Deze wordt verzorgd door:
 Els Boog
 
Els             

 

Dinsdagmiddag: ( om de week)
 Opvoedondersteuning voor ouders van kinderen
 van de peuterspeelzaal. Deze wordt verzorgd door:
 Marjan van der Pauw.
 
 Marjan de pauw
                 

 

 

 

 TSO ( Tussen Schoolse Opvang )

   
Dit jaar, 2015, wordt het overblijven gratis aangeboden.
Veel ouders hebben moeite om de bijdrage te betalen en zijn
daardoor gedwongen om alternatieven te zoeken.
Deze alternatieven vinden we soms zorgwekkend. 
Op deze manier kunnen alle kinderen waarvan de ouders werken,
overblijven onder toezicht van vrijwilligers.