CBS Het Visnet

Welkom bij CBS Het Visnet! Onze school is een plaats waar kinderen zich thuis mogen voelen. Wij benaderen ieder kind persoonlijk. Respect voor elkaar, elkaars cultuur, religie en leefwijze is een belangrijk uitgangspunt. Dit vormt de basis voor kinderen om hun plek in de maatschappij te vinden. Lees meer

Basisschool

CBS Het Visnet is christelijke basisschool. Wij benaderen ieder kind persoonlijk. Zo kan onze school een plaats zijn waar kinderen zich thuis voelen. Respect voor elkaar, elkaars cultuur, religie en leefwijze is een belangrijk uitgangspunt. Dit vormt de basis voor kinderen om hun plek in de maatschappij te vinden. Lees meer

Peuteropvang

Bij Peuteropvang Het Visnet kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar samen spelen en leren. Door ontwikkelingsgerichte activiteiten en uitstapjes stimuleren we de brede ontwikkeling van peuters en bereiden we hen voor op een goede start binnen het onderwijs. Lees meer

Buitenschoolse opvang

Bij Het Visnet kunt u gebruik maken van voor- en naschoolse opvang.

Extra aanbod

Bij Het Visnet organiseren we veel activiteiten met en voor ouders en wijkbewoners. De buurtlunch, thema-avonden, sport en spelactiviteiten. Zo houden we ouders en wijkbewoners betrokken bij de school en werken we samen bij het ontwikkelen en leren van de kinderen. Lees verder